Het Nirov, Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, is de netwerkorganisatie voor professionals die werkzaam zijn in de wereld van ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen. Jaarlijks organiseert het Nirov ongeveer 120 activiteiten zoals congressen, cursussen, studiedagen, debatten en studiereizen. Daarnaast is het Nirov uitgever van diverse mediaproducten waaronder tijdschriften: S+RO (Stedebouw + Ruimtelijke Ordening), het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting en Nova Terra.

contact: helen.vankan@platform31.n

tel: 070-3028484

website: www.nirov.nl

gebouw: Magazijn-4de

BINK#: M449

richting: Architectuur & stedenbouw