Het attent maken hoe en in welke mate verantwoord alcohol genuttigd kan worden en te waarschuwen voor overmatig alcohol gebruik.

contact: info@stess.org

tel: 070 385 29 92

website: www.stess.org

gebouw: Centrale-1ste

BINK#: C108

richting: Gezondheid