Algemeen

Het samenstellen en actueel houden van de internetpagina's op www.bink36.nl gebeurt met de grootst mogelijke zorg. Desondanks kan het voorkomen dat internetpagina's onjuiste of onvolledige informatie bevatten. Constateert u dergelijke fouten mail het ons dan naar bink36@vestia.nl. Het is verder niet uit te sluiten dat u informatie anders leest dan bedoeld is. Bij onduidelijkheden en/of vragen, vragen wij u dit aan ons te mailen. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website. Evenmin kunt u Vestia of haar medewerkers aansprakelijk stellen voor eventuele directe en indirecte gevolgen of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de op de internetpagina's aangeboden informatie of het niet beschikbaar zijn daarvan.

 

Links naar andere websites

Op www.bink36.nl staan links die verwijzen naar internetpagina's van derden. Deze links zijn uitsluitend bedoeld als mogelijke informatiebron. Het betreft geen waardeoordeel over de informatie op die websites. Op de inhoud van deze websites heeft Vestia geen enkele invloed. Voor inhoud en onderhoud van die sites is Vestia niet verantwoordelijk. Vestia of haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie. Aan de verwijzing kunt u geen rechten ontlenen. Vindt u bepaalde verwijzingen onjuist, dan kunt u dat aan ons mailen. Uw suggesties voor andere en/of aanvullende links stellen wij zeer op prijs.

Veiligheid en privacy

Alle gegevens van persoonlijke aard die u, als bezoeker, aan ons verstrekt, behandelen de medewerkers van Vestia met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. Omdat informatie via het internet niet altijd veilig verstuurd kan worden, aanvaarden Vestia of haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of het openbaar worden van informatie die van en naar de bezoeker wordt verstuurd.

Auteursrechten

Vestia heeft het auteursrecht op de via www.bink36.nl verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Het is daarom niet toegestaan dat u informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik verspreidt, kopieert of bewerkt zonder schriftelijke toestemming van Vestia. Het is verboden deze informatie openbaar te maken door fotokopie, e-mailen, druk, fax, overtypen of opslag in enig elektronisch formaat.