Algemeen

Het samenstellen en actueel houden van de internetpagina's op www.bink36.nl gebeurt met de grootst mogelijke zorg. Desondanks kan het voorkomen dat internetpagina's onjuiste of onvolledige informatie bevatten. Constateert u dergelijke fouten mail het ons dan naar info@BINKmanagement.nl. Het is verder niet uit te sluiten dat u informatie anders leest dan bedoeld is. Bij onduidelijkheden en/of vragen, vragen wij u dit aan ons te mailen. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website. Evenmin kunt u VGM BINK36 of haar medewerkers aansprakelijk stellen voor eventuele directe en indirecte gevolgen of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de op de internetpagina's aangeboden informatie of het niet beschikbaar zijn daarvan.

 

Links naar andere websites

Op www.bink36.nl staan links die verwijzen naar internetpagina's van derden. Deze links zijn uitsluitend bedoeld als mogelijke informatiebron. Het betreft geen waardeoordeel over de informatie op die websites. VGM BINK36 of haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie. Aan de verwijzing kunt u geen rechten ontlenen. Vindt u bepaalde verwijzingen onjuist, dan kunt u dat aan ons mailen. Uw suggesties voor andere en/of aanvullende links stellen wij zeer op prijs.

Veiligheid en privacy

Alle gegevens van persoonlijke aard die u, als bezoeker, aan ons verstrekt, behandelen de medewerkers van VGM BINK36 met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. Omdat informatie via het internet niet altijd veilig verstuurd kan worden, aanvaarden VGM BINK36 of haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of het openbaar worden van informatie die van en naar de bezoeker wordt verstuurd.

Auteursrechten

VGM BINK36 heeft het auteursrecht op de via www.bink36.nl verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Het is daarom niet toegestaan dat u informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik verspreidt, kopieert of bewerkt zonder schriftelijke toestemming van VGM BINK36. Het is verboden deze informatie openbaar te maken door fotokopie, e-mailen, druk, fax, overtypen of opslag in enig elektronisch formaat.