Online manipulatie is een van de grootste uitdagingen van onze tijd, waarbij opkomende technologieën en sociaal gedrag worden gecombineerd met rampzalige resultaten. Tilt gelooft in een toekomst waarin mensen begrijpen hoe online manipulatie werkt en hoe de schadelijke effecten ervan kunnen worden vermeden. Door inspirerende, fantasierijke ervaringen en diensten te creëren het bedrijf vergroot de weerbaarheid van mensen tegen online manipulatie.


Online manipulation is one of the biggest challenges of our time, combining emerging technologies and social behavior with disastrous results. Tilt believes in a future where people understand how online manipulation works and can avoid its harmful effects. By creating inspiring, imaginative experiences and services the company boosts people’s resilience against online manipulation.

Unit C3 78

www.tiltstudio.co