De coƶperatie verzorgt de uitvoering van banenplannen voor bedrijven in samenwerking met gemeenten. Wij hebben een tiental leden in ons kielzog die elkaar in de keten versterken zodat we in de organisatie slagvaardig en flexibel zijn. Wij zijn actief in nagenoeg alle sectoren en branches van de arbeidsmarkt.

Er wordt een koppeling gemaakt tussen de BIZ-wet en de Participatiewet. BIZ staat voor Bedrijven Investeringszone en Participatiewet staat voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Unit C1 10

www.bizenbanen.nl