Bij PosadMaxwan werken we aan de gezonde, duurzame en slimme stad. We maken inzichtelijk hoe die stad van morgen eruitziet en wat we vandaag al kunnen doen om die ambitie te realiseren. Dat doen we door onderzoek, stragegie, ontwerp én uitvoering te combineren. We signaleren actuele opgaven, stellen relevante vragen en zetten data in voor menselijke oplossingen. Zo maken we de vraagstukken begrijpelijk en kunnen we met nieuwe, ruimtelijke antwoorden komen.

Unit C3 04

www.posadmaxwan.nl