Resident helpt bedrijven die (massa)media inzetten in hun reclamecampagnes. Onze missie is om adverteerders meer kennis bij te brengen van media. Daarmee kunnen bedrijven hun partners nog beter aansturen of zelfstandig hun media inzet bepalen en uitvoeren. Dit doen we door het geven van trainingen, door adverteerders in huis te ondersteunen bij mediastrategie, -planning en -executie en door bedrijven te helpen met het inhousen van (een deel van) het mediaproces.

Unit C1 03

www.resident.nl