Holland Dance Festival – in 1987 voortgekomen uit het vermaarde Holland-Festival – maakt deel uit van de top van de Nederlandse culturele wereld. Al ruim dertig jaar werken wij vanuit onze thuisbasis Den Haag aan het verder versterken van de positie van de dans en, meer algemeen, de kunsten in ons land. Dat doen we op vele uiteenlopende manieren, met als belangrijkste focuspunten internationale excellentie, maatschappelijke verbinding en talentontwikkeling.

Unit MK 12

www.holland-dance.com