VBS is een landelijke vereniging van rond de 400 algemeen bijzondere scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. We komen op voor de vrijheid van onderwijs: het recht van ouders om kinderen te laten onderwijzen op een manier die past bij hun opvattingen. VBS staat voor de menselijke maat in het onderwijs, waarbij scholen en schoolbesturen dicht bij ouders en leerlingen staan. Voor haar leden is VBS belangenbehartiger, helpdesk en verbinder.

Unit M1 19

www.vbs.nl